TAHUKAH KAMU, bahwa Hidup ini hanya permainan.. ??


Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? ~ {Q.S Al An'am(6) : 32}


Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. ~ {Q.S Al Ankabut(29) : 64}

Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan Memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu. ~ {Q.S Muhammad(47) : 36}

Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. ~ {Q.S Al Hadid(57) : 20}

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "TAHUKAH KAMU, bahwa Hidup ini hanya permainan.. ??"

Post a Comment