Muhammad Adalah Nabi Terakhir Yang Ditunggu Umat Hindu?

Nabi Muhammad adalah Nabi yang ditunggu umat Hindu? Kalimat itu pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun umat Hindu, bahkan mungkin bagi umat di luar kedua agama itu. Betapa tidak, syariat dari dua agama itu sangat jauh berbeda. Mungkinkah Nabi Muhammad adalah Nabi dari kedua agama itu?
Jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah juga nabi dari umat Yahudi & umat Kristen, mungkin banyak dari kalangan umat Islam akan setuju, mengingat dalam Al-Qur’an memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan kalau kedatangan Nabi Muhammad sebenarnya sudah diberitakan dalam kitab-kitab suci pendahulunya, seperti Taurat & Injil. Lima kitab awal dari kitab Perjanjian Lama Kristen adalah apa yang oleh umat Yahudi diakui sebagai Torah/Taurat/Pentatouch, yaitu kitab-kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sedangkan 4 kitab awal dari kitab Perjanjian Baru Kristen diakui oleh umat Kristen sebagai kitab Injil, yaitu kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes.Sekalipun umat Islam menyatakan bahwa Taurat & Injil yg diturunkan pada nabi Musa & Nabi Isa adalah bukan yg diakui oleh umat Yahudi & Kristen sekarang, atau setidaknya sudah berubah/diubah dari aslinya, banyak para pakar ilmu Kristologi yang menyatakan kalau dalam Taurat & Injil yg diakui umat Yahudi & Kristen sekarang inipun masih terdapat sisa-sisa ramalan kedatangan Nabi Muhammad (sebenarnya sangat menarik untuk menampilkan argumentasi pembuktiannya, tapi hal itu bukan topik utama dari tulisan ini).

Jika umat Islam mempercayai ramalan kedatangan nabi Muhammad dalam kitab Taurat & Injil, bagaimana dengan kitab suci umat Hindu? Mungkinkah Nabi Muhammad Saw adalah seorang Nabi yang kedatangannya sudah diramalkan oleh kitab suci umat Hindu? Itulah yang akan kita bahas di sini.

Sebenarnya dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang dapat dijadikan acuan bahwa Nabi Muhammad mungkin saja adalah juga seorang Nabi yang ramalan kedatangannya terdapat dalam kitab-kitab suci umat agama lain, diantaranya :

1. Dalam surat Asy-Syu’ara(26) ayat 196 : “Dan sesungguhnya Al-Qur’an itu benar-benar (tersebut) dalam kitab-kitab orang yang terdahulu”. Jadi dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur’an juga terdapat wahyu Tuhan

2. Dalam surat Fatir(35) ayat 24 dinyatakan bahwa tidak ada suatu kaum di masa lalu tanpa seorang pemberi peringatan

3. Dalam surat Al-Ahzab(33) ayat 40 dinyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan dan merupakan penutup para nabi (utusan terakhir)

4. Dalam surat Al-Anbiya(21) ayat 107 dinyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak diutus melainkan untuk seluruh semesta alam.

5. Dalam surat Saba’ (34) ayat 28 dinyatakan bahwa Tuhan mengutus Muhammad untuk seluruh umat manusia, pemberi kabar gembira, dan peringatan akan dosa, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.

Juga dalam hadits Bukhari vol 1. dalam kitab Shalat bab 56 hadits no 429, nabi Muhammad bersabda :

“Semua rasul yg diutus sebelumku hanya berlaku untuk umat/bangsanya saja, tapi aku diutus untuk semua umat manusia”.

Sekarang akan kita lihat dalam kitab suci agama Hindu. Ada banyak kitab dalam agama Hindu yang diakui sebagai kitab suci mereka. Dari semuanya yang dianggap paling suci adalah kitab Veda (Weda). Bila diantara kitab-kitab itu ada yang bertentangan, maka yang harus menjadi rujukan utama adalah Weda yg juga masih terbagi lagi menjadi beberapa kitab. Kitab-kitab lain selain Weda adalah : Upanishad, Smriti, Dharma Sastra, Bhagavat Gita, Puranas, dll.

Ayat-ayat ramalan kedatangan Nabi Muhammad

Disebutkan dalam Bhavisa Purana –> dalam Pratisarag Parv III, Khand 3, Adhyay 3, Shalokas 10 to 27 :

“Aryadarma akan tampil di muka bumi ini. ‘Agama kebenaran’ akan memimpin dunia ini. Saya diutus oleh Isyparmatma. Dan pengikut saya adalah orang yang berada di lingkungan itu, yang kepalanya tidak dikucir, mereka akan memelihara jenggot dan akan mendengarkan wahyu, mereka akan mendengarkan panggilan sholat (adzan), mereka akan memakan apa saja kecuali daging babi, mereka tidak akan disucikan dengan tanaman semak-semak/umbi-umbian tapi mereka akan suci di medan perang. Meraka akan dipanggil “Musalaman” (perantara kedamaian).”

Kalau anda baca tulisan diatas dengan baik, maka anda akan melihat bahwa ciri-ciri dari pengikut agama kebenaran yg disebutkan adalah ciri-ciri yang umum terdapat pada umat Islam.

Dalam Atharvaveda book 20 Hymn 127 Shlokas 1-14 disebutkan tentang Kuntupsuktas yang mengisyaratkan bahwa nabi Muhammad akan terungkap kemudian.

- Mantra 1 mengatakan : ia akan disebut Narasangsa. “Nars” artinya orang, “sangsa” artinya “yang terpuji”. Jadi Narasangsa artinya : orang yang terpuji. Kata “Muhammad” dalam bahasa arab juga berarti : orang yang terpuji. Jadi Narasangsa dalam bahasa Sansekerta adalah identik dg Muhammad dalam bahasa arab. Jadi Narasangsa adalah figur yang sama dengan Nabi Muhammad. Ia akan disebut “Kaurama” yang bisa berarti : pangeran kedamaian, dan bisa berarti : orang yg pindah (hijrah). Nabi Muhammad adalah seorang pangeran kedamaian yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ia akan dilindungi dari musuh yang akan dikalahkannya yang berjumlah 60.090 orang. Jumlah itu adalah sebanyak penduduk Makkah pada masa Muhammad hidup yaitu sekitar 60.000 orang.

- Mantra 2 mengatakan : ia adalah resi yang naik unta. Ini berarti ia bukan seorang bangsawan India, karena dikatakan dalam Mansuriti(11) : 202 mengatakan bahwa Brahma tidak boleh menaiki unta atau keledai. Jadi tokoh ini jelas bukan dari golongan Brahmana (pendeta tinggi Hindu), tapi seorang asing.

- Mantra 3 mengatakan : ia adalah “Mama Rishi” atau resi agung. Ini cocok dengan Nabi agung umat Islam yaitu Nabi Muhammad SAW.

- Mantra 4 mengatakan : ia adalah Washwereda (Rebb) artinya orang yang terpuji. Nabi Muhammad yang juga dipanggil dengan nama Ahmad adalah berarti juga “orang yang terpuji” yang terjemahan bahasa Sansekerta-nya adalah Rebb.

Beberapa ramalan lainnya :

- Dalam Atharvaveda book 20 hymn 21 : 6 dinyatakan bahwa di sana disebutkan dengan istilah : “akkaru” yang artinya : “yang mendapat pujian”. Dia akan mengalahkan 10.000 musuh tanpa pertumpahan darah. Hal ini merujuk pada perang Ahzab yang mana Nabi Muhammad mengalahkan musuh yang berjumlah 10.000 orang tanpa pertumpahan darah.

- Dalam Atharvaveda book 20 hymn 21 : 7 dinyatakan bahwa Abandu akan mengalahkan 20 penguasa. Abandu juga berarti seorang yatim atau seorang yang mendapat pujian. Ini mengarah pada nabi Muhammad yang seorang yatim sejak lahir dan arti kata Muhammad/Ahmad yang berarti yang terpuji, yang akan mengalahkan kepala-suku-suku dari suku-suku di sekitar Makkah yg berjumlah sekitar 20 suku.

- Dalam Rigveda book 1 Hymn 53 : 9 nabi dipanggil dg sebutan “Suslama” yg artinya lagi-lagi adalah : orang yg terpuji yg merupakan arti dari nama Muhammad.

- Dalam Samaveda Agni Mantra 64 dinyatakan bahwa ia tidak disusui oleh ibunya. Hal ini persis dengan Nabi Muhammad yang tidak disusui oleh ibunya tapi oleh seorang wanita bernama Halimah.

- Dalam Samaveda Uttararchika Mantra 1500 dinyatakan bahwa Ahmad akan dianugrahi undang-undang abadi, yang jelas mengacu pada Nabi Muhammad yang akan dianugrahi kitab suci Al-Qur’an. Tapi karena orang India yang berbahasa sansekerta tidak paham kata Ahmad, maka diterjemahkan menjadi “a” dan “mahdi” yaitu “saya sendiri”, jadi diartikan “saya sendiri yang menerima undang-undang abadi”. Padahal seharusnya “Muhammad sendiri yang dianugrahi undang-undang abadi”.

Nabi Muhammad diramalkan dengan nama Ahmad pada banyak bagian dalam kitab-kitab Weda. Juga diramalkan pada tak kurang dari 16 tempat yang berbeda dalam kitab weda dg nama Narasangsa artinya adalah sama dengan arti dari nama Muhammad, yaitu “yang terpuji”.

Kalky Autar

Salah satu ramalan kedatangan nabi Muhammad yg sangat terkenal yang juga telah membuat seorang professor bahasa dari Alahabad University India mengajak kepada umat Hindu untuk segera memeluk agama Islam, adalah terdapatnya sebuah ramalan penting dalam kitab suci Hindu tentang kedatangan yang ditunggu-tunggu dari seorang Kalky Avtar (baca : autar). “av” artinya : turun. “tr” artinya melewati. Jadi arti kata Avtar adalah “diturunkan atau diutus untuk turun”. Kalky Avtar artinya adalah : “utusan terakhir”.

Pundit Vaid Parkash – sang professor (yang menulis buku berjudul “Kalky Avtar”), secara terbuka dan dengan alasan-alasan ilmiah, mengajak para penganut Hindu untuk segera memeluk agama Islam dan sekaligus mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, karena menurutnya, sebenarnya Nabi Muhammad adalah sosok yang dinanti-nantikan sebagai sosok pembaharu spiritual dalam agama Hindu.

Disebutkan dalam Nashpropesy, Nabi Muhammad diramalkan dengan nama Kalky Avtar (Autar terakhir) dan Amtim Rishi. Sedangkan dalam kitab Puranas disebutkan tentang Kalky Autar dan kedatangannya. Diantara ayat-ayat yang menyebutkan adalah :

- Dalam Baghavata Purana Khand 12 Adhyay 2 Shloka 18-20 disebutkan dalam rumah Visnuyash akan dilahirkan Kalky Avtar yang diramalkan akan menjadi penguasa dunia, yang terkenal dengan sifat-sifatnya yang baik & menonjol. Dia akan diberi tanda-tanda. Dia akan diberi oleh malaikat sebuah kendaraan yang cepat. Dia akan menaiki kuda putih sambil memegang pedang. Dia akan mengalahkan orang-orang jahat dan dia akan terkenal di dunia.

- Dalam Baghavata Purana Khand 1 Adhyay 3 Shloka 25 disebutkan akan ada juru selamat di rumah Visnuyash

- Dalam Kalki Purana (2) : 4 disebutkan bahwa di rumah Visnuyash pemimpin – kampung Sambala akan lahir Kalki Avtar

- Dalam Kalki Purana (2) : 5 disebutkan bahwa dia akan datang bersama para sahabatnya (4 orang sahabat) mengalahkan orang-orang jahat

- Dalam Kalki Purana (2) : 7 disebutkan bahwa dia akan dijaga oleh malaikat di medan perang

- Dalam Kalki Purana (2) : 11 disebutkan bahwa dalam rumah Visnuyash dan dalam rumah Summati Kalki Autar akan lahir

- Dalam Kalki Purana (2) : 15 disebutkan bahwa dia akan lahir pada tanggal 12 bulan pertama Madhop

- Semua ramalan yg disebut diatas tadi tiada lain merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Penjelasannya demikian :

- Dirumah Visnuyash berarti dirumah pengikut Vishnu (pengikut Tuhan) sedangkan ayah dari Nabi Muhammad adalah bernama Abdullah yang artinya adalah pengikut Allah (pengikut Tuhan). Orang Islam menyebut “Allah” sebagai Tuhan, sedang orang Hindu menyebut “Vishnu” sebagai Tuhan. Jadi di rumah Visnuyash adalah di rumah Abdullah.

- Summati dalam bahasa sansekerta artinya adalah orang yang sangat setia. Sedangkan ibunda nabi Muhammad adalah bernama Aminah yang dalam bahasa arab artinya juga orang yg setia.

- Sambala bahasa arabnya adalah tempat yang aman & damai. Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah yang terkenal dengan nama “Darul Aman” yaitu tempat yang aman & damai. Akan lahir diantara kepala suku Sambala, artinya bahwa Nabi akan lahir diantara kepala suku di Makkah.

Dilahirkan pada tanggal 12 di bulan pertama Madhop. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 rabiul awal

Sebagai Amtim Rishi (resi terakhir). Nabi Muhammad adalah juga nabi terakhir dari deretan nabi-nabi yang dikirim Tuhan seperti yang terdapat pada QS. Al- Ahzab : 40.

- Dia akan memperoleh bimbingan di atas gunung dan akan kembali lagi ke arah utara. Nabi Muhammad memperoleh wahyu pertamanya di gua Hira di Jabal Nur. Jabal Nur artinya Gunung Cahaya lalu kembali lagi ke Makkah.

- Dia akan memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Persis seperti nabi Muhammad seperti terdapat pada QS. Al-Qalam : 14 “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur”.

- Kalki Autar akan diberi 8 kemampuan spiritual, yaitu : bijaksana, punya kendali diri, keturunan yg terhormat, punya pengetahuan wahyu, pemberani, perkataannya bertarget kurikulum, sangat dermawan, dan sangat ramah. Semuanya adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi Muhammad

- Dia akan diberi kendaraan yg sangat cepat oleh Shiva. Nabi Muhammad juga diberi bouraq yang sangat cepat oleh Allah yg membawanya ke langit dalam peristiwa Mi’raj.

- Dia akan naik kuda putih dengan tangan kanannya memegang pedang. Nabi Muhammad juga ambil bagian dalam peperangan termasuk dengan menunggang kuda dan bertempur dengan memegang pedang dengan tangan kanannya.

- Dia akan menjadi penyelamat umat manusia. Dalam QS. Faatir(35) ayat 24 dan QS. Saba(34) ayat 28 disebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah pembawa berita gembira & peringatan bagi seluruh umat manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dia akan menjadi pembimbing ke jalan yang benar. Nabi Muhammad hidup pada jaman jahiliyah yang penuh kegelapan dimana ia membawa umatnya ke jalan yang terang benderang.

- Dia akan dibantu oleh 4 sahabat dalam menyebarkan misi. Kita tahu ada 4 orang khalifah sahabat nabi yaitu : Sayyidina Abubakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

- Dia akan ditolong oleh malaikat di medan pertempuran. Dalam perang Badr Nabi Muhammad dibantu oleh para malaikat Allah seperti tersebut dalam QS. Ali Imran (3) ayat 123 & 125 : “Jika kamu bersabar dan bertaqwa dan mereka menyerang kamu dengan seketika itu juga niscaya Allah menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda”. Juga QS. Al-Anfal(8) ayat 9 yang berbunyi “…. sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yg datang berturut-turut.”

Subhanallah..

Ternyata sekian banyak ayat tersebut (yang sebenarnya belum semuanya ditampilkan) yang meramalkan akan datangnya seorang nabi yang ditunggu-tunggu oleh umat Hindu, begitu cocok dengan gambaran Nabi Muhammad, umat Islam, dan sejarahnya. Mungkin saja ini juga merupakan pembuktian yang diberikan Allah bahwa Nabi Muhammad memang diutus Allah untuk seluruh umat manusia.

Hal ini juga dapat membuka diskusi yg menarik tentang agama Hindu, kitab suci umat Hindu, dan syariat-nya. Benarkah agama Hindu memang merupakan agama yang diturunkan oleh Allah jauh sebelum Nabi Muhammad lahir? Kalau ya, apakah berarti umat Hindu bisa disebut “muslim”, atau juga bisa disebut “ahlul kitab”? Bagaimana sesungguhnya ajaran agama Hindu itu, dan sesuaikah dengan ajaran Islam? Bagaimana pendapat anda sendiri? (rkh)

Referensi:

Dr. Zakir Abdul Karim Naik (“Persamaan Hindu dan Islam”)

Subscribe to receive free email updates:

44 Responses to "Muhammad Adalah Nabi Terakhir Yang Ditunggu Umat Hindu?"

 1. Informasi yang sangat menarik. Tapi pertanyaan di paragraf terakhir agak sedikit mengecewakan.

  "Kalau iya Hindu itu agama yang diutus Allah, apakah umat Hindu bisa disebut Muslim?"

  pertayaan saya, apakah Nasrani anda sebut sebagai Muslim? Bukankah dalam Alquran jelas disebutkan kalau Muslimin/Muslimat itu adalah yang menjalankan Rukun Islam dan Rukun Iman?

  ReplyDelete
  Replies
  1. munkin ajaran nabi isa ada yang di dakwahkan ke india( tempat lahir hindu) tetapi oleh oarang india di simpangkan juga ajaran isa itu lalu mereka buat kitab hindu sendiri yang sumbernya juga dari injil.Hanya saja mereka menyamarkan nama ahmad dalam kiatb weda dengan sebutan buddha.yang di maksud buddha bukanlah sidharta tetapi ahmad yang tertera di kitab injil

   Delete
  2. bukan tapi dari sini
   http://id.wikipedia.org/wiki/Zarathustra
   pada waktu itu tulisan belum belum ada ,maka ajaran weda dari m ulut ke mulut.

   Delete
 2. Sungguh bermanfaat, mohon saya kongsikannya didalam blog saya. Terima kasih saudara. Salaam Ukhuwah :)

  ReplyDelete
 3. Sungguh bermanfaat, mohon saya kongsikannya didalam blog saya. Terima kasih saudara. Salaam Ukhuwah :)

  ReplyDelete
 4. ingat agama nabi isa juga adalah islam, lalu pengikutnya yang memebuat aliran baru sesuai dengan nama daerah mereka yaitu nazaret,demikian jg hindu banyak kisah yang ada dalam weda adalah kisah2 nabi zaman dahulu namun cerita sudah banyak yg ditambah2hi shgga cerita sudah seperti dongeng. wallahu 'alam

  ReplyDelete
 5. Thanks, sebagian pertanyaan saya terjawab....

  Dan betullah bahwa tidak akan terjadi segala sesuatu KECUALI dengan kehendak ALLAH SWT....
  Termasuk dalam hal ini keyakinan saudara2 kita yang beragama HINDU.....

  ReplyDelete
 6. islam adalah agama yang paling benar agama yang diridhoi oleh Alloh SWT, hal ini sesuai dengan firman Alloh dalam kitab suci Al Quran surat Ali ‘Imron ayat 19 – 20

  (19)Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

  (20)Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al Kitab dan kepada orang-orang yang ummi: “Apakah kamu (mau) masuk Islam?” Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

  paragraf terakhir kok knpa bgtu yaa seolah meragukan kebenaran ISLAM.. Jadi mestinya Agama Islam itu tidak perlu diperdebatkan / diragukan kebenarannya.

  MasyaAlloh,, sudah jelas firman Alloh dlm Q.S ‘Imron ayat 19 – 20..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Islan agama yang benar,bukan yang paling benar,begitu kali sob..?

   Delete
 7. Agama yang benar adalah agama yang mengajarkan kebenaran, tetapi tidak menganggap dirinya paling benar.

  ReplyDelete
  Replies
  1. jadi agama lain ada juga yg benar??? brarti Tuhan pembohong dong.. di agama islam dia bilang SATU, di kristen Dia bilang tiga, cemananya???

   Delete
  2. TUHAN adalah Sang Pencipta... Kita Sebagai umat Manusia tidak dapat mengatakan benar dan salahnya.

   Suatu hal yang tidak baik mempublikasin...kesempurnaan hanya TUHAN...introspeksi kekurangan kita sendiri. kita hanya diam maka Tuhanlah yang tahu.

   Delete
  3. kita sebagai manusia yg berakal punya otak dan daya pikir yg diberi kesempurnaan harusnya bisa mencari yg mana yg benar dan yg mana yg salah. tujuan hidup di dunia tiada lain untuk mencari kebenaran...

   allhamdulillah saya islam :)

   Delete
  4. manusia dibekali akal yg dapat menuntunnya utk mengetahui yg mana yg benar dan salah. bacalah kitab suci yg anda pegang selama ini. saya meyakini kitab suci saya yaitu alquran adalah kitab yg paling sempurna dan lengkap semua kajian tentang hidup, alam semesta ada di sana. alhamdullilah saya islam :)

   Delete
  5. manusia dibekali akal yg dapat menuntunnya utk mengetahui yg mana yg benar dan salah. bacalah kitab suci yg anda pegang selama ini. saya meyakini kitab suci saya yaitu alquran adalah kitab yg paling sempurna dan lengkap semua kajian tentang hidup, alam semesta ada di sana. alhamdullilah saya islam :)

   Delete
  6. manusia dibekali akal yg dapat menuntunnya utk mengetahui yg mana yg benar dan salah. bacalah kitab suci yg anda pegang selama ini. saya meyakini kitab suci saya yaitu alquran adalah kitab yg paling sempurna dan lengkap semua kajian tentang hidup, alam semesta ada di sana. alhamdullilah saya islam :)

   Delete
 8. info yang sangat inspiratif, original, ijin share kang>>? wkwkwk

  ReplyDelete
 9. saya hanya menambahkan referensi untuk anda, smg bermanfaat..

  http://blog-dari.blogspot.com/2009/03/melihat-bulan-terbelah-raja-india-masuk.html

  ReplyDelete
 10. Klo ga salah Ada Hadist yg mengatakan dari sejak dulu seluruh umat Sesungguhnya Satu ( Islam )Cuma mereka berselisih hingga trjadilah brbagai macam agama,,klo di pikir-pkir memang bnar skarang aja Islam yg di bawa nabi Muhammad Sudah ada banyak aliran apa lagi jaman dahulu yg di ajarkan banyak nabi..thx buat infonya

  ReplyDelete
 11. mana refrensinya? buktikan apa yg anda katakan,bukan hanya sekedar omong kosong... klo omong kosong mah cuman kentut aja... BUNYINYA KERAS,BAUNYA BUSUK,TAPI UJUNGNYA BERAK... mana bukti kutipan weda? ada fotonya? anda membaca? apa cuman denger? klo cuman denger denger segeralah konsultasi ke dokter ahli jiwa kemungkinan anda skizofrenia... jangan berharap jadi org hebat klo cuman omongkosong.

  ReplyDelete
  Replies
  1. tinggal ente lihat referensinya brokhan ada noor bukunya dan nama kitabnya dah ditulis disitu..ente lihat jangan JADI PEMALAS YANG MAU MASUK SURGA DENGAN ONGKANG ONGKANG KAKI AJA

   Delete
 12. banyak orang yang komentar "mana buktinya, referensinya, bukunya, fotonya" bLa bLa bLa..

  tapi jarang sekaLi aku meLihat komentar "hadits ini aku pernah baca dan dha'if" atau "ayat ini kan tafsirnya begini dan begini bukan begitu" dan sejenisnya..

  kenapa ayat aL-qur'an dan hadits jarang dikomentari? (bukan bermaksud biLang kemampuan penuLis daLam iLmu qur'an dan hadits)

  benar..karena sekarang kita jauh dari aL-qur'an dan aL-hadits karena itu kita seakan bingung mau komen apa mengenai itu..

  coba mas Mayun menanggapi isi page ini yang berkaitan dengan qur'an ma hadits, apa ada yang saLah dan omong kosong?
  apa sudah yakin benar?

  ReplyDelete
  Replies
  1. saya rasa penjelasan saya diatas sudah cukup. dan yg saya maksud adalan "Atharvaveda" bukan qur"an atau hadits. apakan TS sudah pernah membaca...

   Delete
 13. skrg banyak muncul prtanyaan, apakah umat Hindu sudah PERNAH membaca kitabnya sendiri? karna selama ini dari sekian banyak umat hindu, sama sekali TIDAK ADA yg mengetahui bagaimana rupa kitabnya sendiri. entah karena umat Hindu terlalu mensakralkan kitabnya, sehingga hanya kaum khusus (derajat tinggi) yg BOLEH membaca dan mendakwahkannya. padahal, pada hakikatnya, kitab suci itu diturunkan untuk MANUSIA agar menuju ke jalan yg benar / lebih baik. cb sodara MAYUN menanggapi hal yang "SEPELE" ini dulu, baru nanti masalah sumber, bukti fisik nan autentik, dan yang lain ditanyakan. salam damai untuk semua umat. :)

  ReplyDelete
 14. saya jdi bngung srasa khilangan jati diri saya, SESEORANG YG SUDAH YAKIN AKAN KEYAKINANNYA PASTI AKAN MEMBENARKAN KEYAKINANNYA SENDIRI.

  ReplyDelete
 15. seseorang pasti akan membenarkan keyakinannya jika dirinya sudah yakin.
  .knp hrus brdebat ?

  ReplyDelete
 16. dengan kenyataan semua ini,.... dan di al,quran juga memang ditegaskan telah di kabarkan pada kitab2 nabi sebelumnya dan ternyata telah terungkap, kalao menurut pendapat saya tjnggal menyimpulkan, maksud saya kalau di bebel sih memang sudah jelas, ada dan masih ada, sekalipun bebel sudah mengalami kerusakan/rusak, yaitu tentang kabar nabi muhammad,saw baik secera tersirat maupun tersurat, dan kalao kenyataannya juga tersirat dan tersurat di dlm weda tinggal saya menafsir, maksud saya kira2 weda dulu kitab yg dibawa oleh nabi ALLAH/TUHAN yg maha esa, maha suci, maha kuasa, maha mengadakan, maha besar, maha berkehendak, maha pencipta lagi maha mengatur dan maha pemelihar dan maha segala2nya. hanya sja weda dan ajarannya mengalami kerusakan, perpecahan, dan bercampuraduk dgn kepercayaan dongeng2 dan sastra2 manusia dan ajaran falsafat sia2 dan rusak dari waktu ke waktu yg bertambah dan makin bertambah yg pada akhirnya suram dan gelap dan jauh dari aslinya. bahkan sudah gak layak karena rusak. dan pada akhirnya juga sulit bahkan buta untuk mengenali sg juruslamat dunia utusan dari yg maha perahmat. jadi menurut saya orng hindu kalao di sebut golongan ahli kitab kyk agak meragukan, karena pemahaman orang hindu kyk gak jelas/liar, dan seperti berjalan pada ajaran kepercayaan manusia/sendiri.

  ReplyDelete
 17. Keyakinan boleh berbeda, tapi rasa saling menghormati antara sesama jangan di jauhkan dari hati kita.

  ReplyDelete
 18. Makasih Artikel Islam nya ini penting bagi saya untuk menatatp masa depan yhank suhendi jack
  http://divametal.blogspot.com/2012/09/interior-design-by-metal.html

  ReplyDelete
 19. Lha iya, kalo "agama" lain pada menunggu nunggu, lha kok kita yg muslim malah banyak yg ninggalin dan tidak lagi mencintai Nabi kita sendiri...Astaghfirullah. Mungkin memang kita sebaiknya saling mengingatkan sebagai sesama muslim, yang pada akhirnya kita akan mampu membuktikan "kebenaran" dengan memupuk rasa cinta pada Rasulullah...

  ReplyDelete
 20. Sangat menarik. Insya Allah dari yang mulai menulis artikel dan yang memberikan komentar...semuanya bermanfaat bagi saya. Terimakasih...

  ReplyDelete
 21. Luar biasa, ternyata dalam kitab suci agama hindupun, RASULULLAH telah diramalkan kedatangannya.
  Saya setuju dengan pendapat user diatas (tanpa bermaksud menyinggung umat hindu), setahu saya yang berhak mempelajari kitab suci hindu hanyalah kalangan/kasta brahman saja, ini tidak menutup kemungkinan (atau jelas) menunjukan adanya eksklusifitas dalam menafsirkan kitab suci. shg keterangan2 yang disampaikan kepada umat hindu tertutupi tentang hal ini, atau hanya disampaikan sebagian saja... CMIIW

  ReplyDelete
 22. Hindu tidak menunggu seorang nabi, rasanya poin itu yang lepas dari artikel yang panjang lebar di atas. Awatara adalah inkarnasi Tuhan, dalam hal ini manifestasinya sebagai Wisnu (Sang pemelihara), ke dunia dan mengambil sebuah wujud tertentu. Beda jauh dari konsep seorang nabi yang merupakan manusia yang menerima wahyu dari Tuhan.
  Kemudian dari 'timeline'nya, Kalki Awatara AKAN muncul pada akhir Kaliyuga yang bahkan bisa dibilang belum juga dimulai saat ini.
  Semoga mencerahkan. Terima kasih

  ReplyDelete
 23. sudah di bacakah wedanya???
  alhamdulillah alqurna islam mengkaji apa yg anda selama ini pertanyakan semasa hidup. disna lengkap, dari a-z dari yg kecil hingga terbesar, tentang penciptaan alam semesta, tentang sel pada tubuh ada semuanya....

  ReplyDelete
 24. Biarkan saja mereka dijalan yang sesat, pada waktunya nanti mereka akan tau siapa yang benar

  ReplyDelete
 25. Maaf saya mau koreksi, "Dalam Rigveda book 1 Hymn 53 : 9 nabi dipanggil dg sebutan “Suslama” yg artinya lagi-lagi adalah : orang yg terpuji yg merupakan arti dari nama Muhammad". Kalo memang tidak mengerti sebaiknya jangan menafsirkan seenaknya dan menjadi kesalahan, 9 tokoh yang dimaksud ini bukan nabi, tapi adalah 9 dewa, yang menempati 9 arah , Utara (wisnu), Selatan (brahma), Timur (iswara), Barat (mahadewa), Timur laut (Sambhu), Barat Laut (sangkara), tenggara (mahesora), barat daya (rudra) dan tengah (dewa siwa).

  ReplyDelete
 26. Fredy,yang anda sebutkan bukanlah nabi,tapi dewa2 yang kalian sebut tuhan, akan tetapi nabi adalah manusia yang diberi wahyu oleh tuhan (lihat wikipedia)
  Sudah jelas ,dari kitab2 suci anda disebutkan semua ciri2 nya yang menunjukan nabi adalah manusia .

  ReplyDelete
 27. allah telah mengutuskan 124000 nabi kepada manusia. ada riwayat yg mengatakan nabi jeremy di utuskan di tanah india. tidak mustahil sebab ada 313 rasul yg diutus... cuma kita patut tahu 25 nabi dan 5 yg ulul. azmi. jadi, melalui rasul yg menuliskan wahyu allah... bukan copy dari injil... kitab rasul mereka, pengaruh yahudi yg tidak beriman kepada taurat membawa masuk sembahan patung, buktinya pendewaan lembu, rujuk kisah samiri dgn nabi musa. lihat ada lambang bintang bucu 6 dalam agama hindu. itu lambang israel.

  ReplyDelete
 28. allah telah mengutuskan 124000 nabi kepada manusia. ada riwayat yg mengatakan nabi jeremy di utuskan di tanah india. tidak mustahil sebab ada 313 rasul yg diutus... cuma kita patut tahu 25 nabi dan 5 yg ulul. azmi. jadi, melalui rasul yg menuliskan wahyu allah... bukan copy dari injil... kitab rasul mereka, pengaruh yahudi yg tidak beriman kepada taurat membawa masuk sembahan patung, buktinya pendewaan lembu, rujuk kisah samiri dgn nabi musa. lihat ada lambang bintang bucu 6 dalam agama hindu. itu lambang israel.

  ReplyDelete
 29. Tulisannya bagus.
  Dalam surah Al Kahfi dijelasin. Kalo kamu diberi lautan sebagai tinta untuk menulis rahmat Allah, itu gak akan pernah cukup.

  Sebagian cerita yang tertulis dikitab Taurat, Injil dan Al Quran adalah hasil kebesaran Allah SWT. Dan setiap kaum, Allah pilih 1 orang yg diutus untuk menjadi nabi bagi kaum itu untuk mengajarkan jalan kebenaran dan menyembah pada yang Maha Esa. Dan yang tertulis dalam Injil di perjanjian lama dan dalam Al Quran sebagian besar hanya 25 Nabi dan 5 Rasul.


  Kalo dari zaman nabi Adam AS sampe nabi Muhammad SAW disuruh menyembah Allah dan ajaran hanya 1 kenapa harus berbeda-beda dan kenapa harus banyak perumpamaan untuk menggambarkan Allah? Tuhan itu ghaib. Bukan yg bisa dilihat dengan kasat mata atau dipahat dari batu atau kayu. Be smart guys :)
  Assalamualaikum :*

  ReplyDelete
 30. setiap saya bertanya kepda teman2 yg beragama hindu meski beliau kasta brahmana...mreka ridak seperti kita yg Al-Qur'an justru harus kita baca disetiaop individu org muslim..tetapi mreka tidak pernah membaca kitabnya untuk setiap individunya,ya jwb mreka tidak boleh sembarang orang untuk membuka kitab itu..mreka tidak tau mengapa tidak boleh...*saya heran jg
  next...lakum diinukum waliyadin,agamamu agamamu,agamaku agamaku,islam tidak memaksa ataupun mengajak siapapun untuk memeluk agama islam..tetapi islam adalah untuk orang yang "berpikir"( Alhamdulillah saya islam) yang berusaha untuk menjadi smakin istiqomah

  ReplyDelete